Επιγαστρική Κήλη

Η επιγαστρική κήλη είναι μία μορφή κήλης, η οποία εμφανίζεται στην περιοχή ανάμεσα στον ομφαλό και το στέρνο.

Πιο συγκεκριμένα, η επιγαστρική κήλη αναπτύσσεται στο μέρος όπου βρίσκεται η λευκή γραμμή (μέση γραμμή). Για το λόγο αυτό συχνά την ονομάζουμε και «κήλη της λευκής γραμμής».

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις κήλης, έτσι κι εδώ, παρουσιάζεται ως μία διόγκωση, η οποία γίνεται πιο εμφανής κατά την όρθια στάση.

Η συχνότητα εμφάνισης της επιγαστρικής κήλης είναι τριπλάσια στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες.

Επιγαστρική Κήλη – Αίτια

Η αιτία για την εμφάνιση της επιγαστρικής κήλης σχετίζεται με μια προδιάθεση που υπάρχει (κληρονομικότητα).

Η εμφάνισή της ευνοείται από έντονη ενδοκοιλιακή πίεση που προκαλείται από παράγοντες όπως είναι:

 • Σκληρή χειρωνακτική εργασία
 • Οξύς και χρόνιος βήχας
 • Παχυσαρκία
 • Εγκυμοσύνη

Η ενδοκοιλιακή πίεση οδηγεί στη δημιουργία κήλης στο προϋπάρχον αδύναμο σημείο του τοιχώματος των μυών στο μπροστινό τμήμα της κοιλίας.

Επιγαστρική Κήλη – Συμπτώματα

Τα βασικά συμπτώματα της επιγαστρικής κήλης είναι:

 • Διόγκωση στην περιοχή πάνω από τον ομφαλό, η οποία συχνά μοιάζει με λίπωμα
 • Πόνος
 • Περίσφιξη

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κήλη είναι ανατάξιμη (το σπλάγχνο επιστρέφει στη θέση του).

Ωστόσο, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η κήλη είναι μη ανατάξιμη, δηλαδή προβάλλει συνεχώς, ενώ παρατηρείται έντονος πόνος και σκληρία.

Επιγαστρική Κήλη – Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση για την επιγαστρική κήλη θα πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο γενικό χειρουργό. Ο γιατρός θα πραγματοποιήσει ψηλάφηση στον ασθενή σε όρθια, καθώς και σε ύπτια στάση, έτσι ώστε να διακρίνει το μέγεθος και τη θέση της κήλης.

Για την ολοκλήρωση και πλήρη αξιολόγηση, ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε υπερηχογράφημα κοιλίας και σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Η χειρότερη εξέλιξη της κήλης αποτελεί την περίσφιξη όπου υπάρχει κίνδυνος νέκρωσης του οργάνου. Σε αυτήν την περίπτωση, απειλείται η ζωή του ασθενούς και γι’ αυτό το λόγο η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι άμεση.

Συχνά, η επιγαστρική κήλη συγχέεται με μια άλλη πάθηση που ονομάζεται “διάσταση ορθών κοιλιακών μυών”.

Μέσα από την κλινική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις, ο γιατρός είναι σε θέση να κάνει το διαχωρισμό των δύο παθήσεων. Σε σχέση με την επιγαστρική κήλη, η διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών απαιτεί διαφορετική θεραπεία, ενώ συχνά δεν αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Επιγαστρική Κήλη – Πώς θεραπεύεται;

Η επιγαστρική κήλη θεραπεύεται με χειρουργική επέμβαση.

Στόχος της επέμβασης είναι η ανάταξη του οργάνου που προβάλλεται και στη συνέχεια η αποκατάσταση της ρήξης.

Επιγαστρική Κήλη – Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση αποτελεί μία από τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της χειρουργικής. Η λαπαροσκοπική μέθοδος είναι μία ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η οποία αντικαθιστά την κλασική ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής περιλαμβάνουν:

 • Ελάχιστη αιμορραγία
 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί αμέσως μετά την επέμβαση
 • Μικρότερες τομές
 • Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ελάχιστη νοσηλεία
 • Λιγότερος πόνος μετεγχειρητικά

Για τη λαπαροσκοπική επέμβαση χορηγείται γενική αναισθησία στον ασθενή. Ο γιατρός χρησιμοποιεί το λαπαροσκόπιο, το οποίο εισέρχεται διαμέσου μικρών τομών μέσα στην κοιλία. Το λαπαροσκόπιο συνδέεται με ειδική οθόνη υψηλής ευκρίνειας, η οποία επιτρέπει στο γιατρό να έχει πλήρη οπτική επαφή με το εσωτερικό της κοιλίας.

Η αποκατάσταση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η μονιμότητα του αποτελέσματος, ενώ μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες υποτροπής.

Η εμφάνιση της επιγαστρικής κήλης ευνοείται όταν ασκείται έντονη ενδοκοιλιακή πίεση. Οι παράγοντες πρόκλησης είναι οι εξής:

 • Παχυσαρκία
 • Εγκυμοσύνη
 • Έντονη χειρωνακτική εργασία
 • Χρόνιος βήχας
 • Κληρονομικότητα

 

Κύρια συμπτώματα της επιγαστρικής κήλης είναι η διόγκωση της περιοχής που έχει παρουσιάσει την κήλη, έντονος πόνος και περίσφιξη που είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης περιλαμβάνει την κλινική εξέταση του ασθενούς από τον γενικό χειρουργό μέσω ψηλάφησης στην περιοχή της κήλης. Για μια πιο ολοκληρωμένη διάγνωση ο ασθενής θα προβεί στη λήψη απεικονιστικών εξετάσεων π.χ. υπέρηχο, αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία κοιλίας.

Η επιγαστρική κήλη αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο με χειρουργική αντιμετώπιση που πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά.

 • Μειωμένη απώλεια αίματος
 • Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ταχεία ανάρρωση
 • Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος