Λαπαροσκοπική Κολεκτομή για εκκολπωματίτιδα και άλλες παθήσεις του εντέρου

Τι είναι η εκκολπωματίτιδα;

Με τον όρο εκκολπωματίτιδα εννοούμε τη φλεγμονή που εμφανίζεται στο τοίχωμα του εντέρου, η οποία δημιουργείται από τα εκκολπώματα.
Η φλεγμονή του εντέρου παρουσιάζεται συνήθως όταν το στόμιο ενός εκκολπώματος αποφράσσεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη μπορούν να ελευθερωθούν τα μικρόβια και μέρος των κοπράνων.
Τα εκκολπώματα σχηματίζονται σε διάφορα σημεία του εντέρου και έχουν τη μορφή μικρού μπαλονιού. Ωστόσο, έχουν την τάση να εμφανίζονται σε αδύναμα μέρη στο έντερο όπου οι πιέσεις είναι μεγαλύτερες. Ειδικότερα, τα εκκολπώματα πιο συχνά αναπτύσσονται στο αριστερό μέρος του παχέος εντέρου και κυρίως στο σιγμοειδές κόλον. Με την εμφάνισή τους, το σιγμοειδές θα αλλάξει και θα αποκτήσει σκληρή υφή, ενώ γίνεται δύσκαμπτο και στενεύει.

Στους πιο νέους ασθενείς, τα εκκολπώματα δημιουργούνται και στο δεξιό μέρος του παχέος εντέρου και προκαλούν πιο συχνά αιμορραγία.

Πού οφείλεται η εκκολπωματίτιδα;

Η εκκολπωματίτιδα συνήθως οφείλεται στην κακή διατροφή που ακολουθεί ο δυτικός άνθρωπος.
Είναι γνωστό ότι ο δυτικός κόσμος έχει αναπτύξει διατροφικές συνήθειες εχθρικές προς το έντερο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμός σε φυτικές ίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του εντέρου. Οι τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες βοηθάνε στην ενίσχυση των κοπράνων και συνεπώς στη διευκόλυνση του εντέρου. Όταν το έντερο δεν έχει αρκετό υλικό για να κενώσει, τότε δημιουργούνται σπασμοί, οι οποίοι αυξάνουν τις πιέσεις του εντέρου. Οι έντονες πιέσεις του εντέρου, οδηγούν στην ανάπτυξη εκκολπωμάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εκκολπωματίτιδας.

Σε ποιους ανθρώπους εμφανίζεται η εκκολπωματίτιδα;

Η εκκολπωματίτιδα εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Εξαιτίας της πολύ αργής ανάπτυξης της πάθησης, τα εκκολπώματα προσβάλλουν περισσότερο ανθρώπους άνω των 80 ετών.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εκκοπλωματίτιδα παρουσιάζεται όλο και περισσότερο σε νεότερους ασθενείς. Όπως αναφέραμε, αυτό μπορεί να οφείλεται στη δυτική διατροφή που είναι χαμηλή σε φυτικές ίνες.

Περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος για την ανάπτυξη της εκκολπωματίτιδας αυξάνεται, είναι:

 • Άνθρωποι που κάνουν χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
 • Διαβητικοί
 • Ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα
 • Ασθενείς που κάνουν λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων

Ποια είναι τα συμπτώματα της εκκολπωματίτιδας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκκολπωμάτωση δεν προκαλεί συμπτώματα. Η διάγνωσή της συχνά προκύπτει τυχαία μέσα από κολονοσκόπηση που πραγματοποιείται για διαφορετικό λόγο.

Τα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν περιλαμβάνουν:

 • Χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Μικρή αιμορραγία κατά την κένωση
 • Εντερική διαταραχή
 • Κολίτιδα
 • Πόνος στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς
 • Πυρετό

Εκκολπωματίτιδα – Διάγνωση

Η διάγνωση για την εκκολπωματίτιδα διενεργείται από εξειδικευμένο γενικό χειρουργό, αρχικά, μέσα από λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση.
Ο ασθενής θα παραπεμφθεί σε αιματολογικές εξετάσεις για να αναδειχθούν οι δείκτες των λευκών αιμοσφαιρίων και της CRP.
Για τον αποκλεισμό άλλων εντερικών παθήσεων, συνήθως πραγματοποιείται κολονοσκόπηση.
Η διάγνωση θα ολοκληρωθεί με την αξονική τομογραφία όπου θα γίνει απεικόνιση της φλεγμονής και του μεγέθους της.

Λαπαροσκοπική Κολεκτομή για Εκκολπωματίτιδα

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή για την αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας αποτελεί την αποτελεσματικότερη λύση των τελευταίων χρόνων. Η εκκολπωματίτιδα είναι η πιο συχνή πάθηση από τις καλοήθεις παθήσεις του παχέος εντέρου (πολύποδες κ.λπ.) που θεραπεύεται κυρίως λαπαροσκοπικά. Σχεδόν όλα τα είδη επεμβάσεων εκκολπωματίτιδας στο παχύ έντερο γίνονται μέσω λαπαροσκόπησης.

Όταν εμφανιστεί περισσότερες από δύο φορές εκκολπωματίτιδα, τότε ίσως πρέπει να γίνει αφαίρεση του σιγμοειδούς. Η χειρουργική επέμβαση επιτυγχάνει την πρόληψη από επιδείνωση και εξέλιξη σε στένωση και ρήξη εντέρου, ενώ ο ασθενής θεραπεύεται μια για πάντα.

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή για εκκολπωματίτιδα πραγματοποιείται και σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως είναι η διάτρηση και περιτονίτιδα από εκκολπωματίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται κολοστομία μέσα από μικρές τομές στην κοιλιά και με χρήση ειδικών εργαλείων λαπαροσκόπησης.

Λαπαροσκοπική Κολεκτομή για Εκκολπωματίτιδα – Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομής για εκκολπωματίτιδα είναι:

 • Μικρές χειρουργικές τομές
 • Ελάχιστος πόνος μετά την επέμβαση
 • Μικρή διάρκεια νοσηλείας
 • Γρηγορότερη επιστροφή σε στέρεη διατροφή
 • Ταχύτερη σωστή εντερική λειτουργία
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Λαπαροσκοπική Κολεκτομή – Κόστος

Το κόστος για τη λαπαροσκοπική κολεκτομή εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας της πάθησης, ο οποίος καθορίζει τη βαρύτητα της επέμβασης.
Σημαντικό ρόλο για το κόστος παίζουν οι εξετάσεις που απαιτούνται κατά την προετοιμασία της επέμβασης, καθώς και η διάρκεια νοσηλείας.
Άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή, είναι τα είδη των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και η ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς.