Λίπωμα Στο Στομάχι

Το λίπωμα στο στομάχι (ή γαστρικό λίπωμα) είναι ένας καλοήθης όγκος που αποτελείται από ώριμο λιπώδη ιστό και περιβάλλεται από ινώδη κάψουλα. Ο συγκεκριμένος τύπος όγκου είναι ιδιαίτερα σπάνιος καθώς εμφανίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 1% σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους γαστρικών όγκων. Από την άλλη μεριά, τα γαστροεντερικά λιπώματα έχουν μόνο 2% πιθανότητες να εμφανιστούν στο στομάχι. Πρόκειται δε για μία πάθηση η οποία τις περισσότερες φορές δεν προκαλεί συμπτώματα.

Γενικά, το λίπωμα στο στομάχι παρουσιάζεται στον υποβλεννογόνιο χιτώνα ως μονήρης όγκος (75%). Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, όπου τα λιπώματα μπορεί να είναι πολλαπλά σε μία περιοχή.

Τα πιο συνήθη σημεία όπου αναπτύσσεται ένα λίπωμα είναι ο λαιμός, τα χέρια, τα πόδια, η κοιλιά, ο ώμος, ο αυχένας και ο θώρακας. Ωστόσο, μπορεί να αναπτυχθεί σε εσωτερικά όργανα του σώματος που περιβάλλονται από λίπος. Ένα από αυτά τα όργανα είναι το στομάχι.

Πώς προκύπτει το λίπωμα στο στομάχι;

Το λίπωμα στο στομάχι προκύπτει εξαιτίας της αύξησης των λιποκυττάρων, τα οποία τελικά σχηματίζουν έναν λιπώδη όγκο. Ο όγκος αυτός έχει μαλακή σύσταση και είναι ευκίνητος, ενώ το σχήμα του μπορεί να είναι στρογγυλό ή ακανόνιστο. Η ακριβής αιτία για τη δημιουργία των λιπωμάτων δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά έως σήμερα. Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα ταχείας πολλαπλασιαστικής διαδικασίας των λιποκυττάρων.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα λιπώματα δεν συνιστούν κακοήθεια ούτε εξελίσσονται σε καρκίνο.

Λίπωμα Στο Στομάχι – Ποια είναι τα συμπτώματα;

Στην πλειονότητά τους, τα λιπώματα στο στομάχι είναι ασυμπτωματικά. Μπορούν ωστόσο να προκαλέσουν συμπτώματα ανάλογα με το μέγεθος, τη θέση και εάν έχει δημιουργηθεί κάποιο έλκος (πληγή).

Σε περιστατικά όπου εκδηλώνονται συμπτώματα, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει:

  • Πόνο
  • Άνω γαστρεντερική αιμορραγία
  • Δυσπεψία και/ ή απόφραξη της γαστρικής οδού

Όταν το λίπωμα στο στομάχι είναι μικρού μεγέθους, τότε δεν παρουσιάζεται κανένα σύμπτωμα.

Πώς μπορεί να γίνει η διάγνωση του λιπώματος στο στομάχι;

Στο παρελθόν η διάγνωση του λιπώματος στο στομάχι, πριν την ανάπτυξη των σύγχρονων διαγνωστικών μέσων, γινόταν με τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

Σήμερα, η διαγνωστική διερεύνηση πραγματοποιείται από γαστρεντερολόγο ή γενικό χειρουργόκαι περιλαμβάνει συνδυασμό ειδικών εξετάσεων, οι οποίες είναι οι εξής:

  • Ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού
  • Ενδοσκοπικός υπέρηχος
  • Αξονική τομογραφία
  • Μαγνητική τομογραφία

Λίπωμα Στο Στομάχι – Θεραπεία

Λόγω των εξελίξεων στις ενδοσκοπικές και απεικονιστικές διαγνωστικές τεχνικές, οι μέθοδοι αντιμετώπισης του λιπώματος στο στομάχι έχουν φέρει μια νέα εποχή στη σύγχρονη ιατρική.
Εάν το λίπωμα είναι μικρό, τότε εφαρμόζεται ενδοσκοπική επέμβαση με γαστροσκόπηση κατά την οποία επιτυγχάνεται η αφαίρεση του λιπώματος στο στομάχι.
Σε περίπτωση που το λίπωμα είναι μεγάλου μεγέθους οπότε και η ενδοσκοπική αφαίρεσή του δεν είναι δυνατή, τότε επιλέγεται η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος της λαπαροσκόπησης.