Ογκολογική Χειρουργική

Η ογκολογική χειρουργική αποτελεί έναν τομέα της ιατρικής που αφορά στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Επικεντρώνεται στην εφαρμογή χειρουργικών επεμβάσεων με σκοπό τη διάγνωση, τον προσδιορισμό του σταδίου και τη θεραπεία του καρκίνου.
Ο ογκολόγος – χειρουργός μπορεί επίσης να εφαρμόσει ανακουφιστικές θεραπευτικές μεθόδους. Αυτές έχουν ως βασικό σκοπό να βοηθήσουν στον έλεγχο του πόνου, να ανακουφίσουν σε σημαντικό βαθμό τον ασθενή και να μειώσουν τα συμπτώματα και τις παρενέργειες που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Η ένδειξη για το εάν ένας ασθενής είναι υποψήφιος για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι οι εξής:

 • Ο τύπος, το μέγεθος και η θέση του όγκου
 • Ο βαθμός και το στάδιο του καρκίνου
 • Ζητήματα που σχετίζονται με την γενικότερη υγεία του ασθενούς
 • Η ηλικία του ασθενούς
 • Η φυσική κατάστασή του

Ογκολογική Χειρουργική & Νέες Τεχνικές

Με βάση τους παραπάνω παράγοντες, μία χειρουργική επέμβαση μπορεί να εκτελεστεί με σύγχρονες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν τη λαπαροσκοπική τεχνική και τη ρομποτική χειρουργική.
Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, η κλασική ανοιχτή χειρουργική αποτελεί μονόδρομο. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθείται διαδικασία αυξημένης επεμβατικότητας, με μεγαλύτερες τομές. Ωστόσο, κατόπιν ενδείξεων, η συγκεκριμένη χειρουργική επιλογή εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο ογκολόγος – χειρουργός μπορεί να συνεργαστεί με ομάδα διαφορετικών ειδικοτήτων ιατρών με σκοπό τη μείωση του πόνου και των παρενεργειών καθώς και την ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση.

Γενικά, ο ρόλος ενός ογκολόγου χειρουργού μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

 • Οριστική χειρουργική θεραπεία για εντοπισμένες κακοήθειες, βασισμένη σε προσεκτική διαγνωστική διαδικασία σταδιοποίησης
 • Επαρκής γνώση και ικανότητα εφαρμογής υποστηρικτικών μεθόδων θεραπείας σε προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο
 • Αποκατάσταση οργάνων που έχουν υποβληθεί σε εκτομή
 • Ογκομειωτική επέμβαση με σκοπό την αύξηση αποτελεσματικότητας άλλων μεθόδων θεραπείας σε περιπτώσεις επιθετικών όγκων
 • Εφαρμογή χειρουργικής επέμβασης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και παρενεργειών, καθώς και σε έκτακτα περιστατικά

Ποιος είναι ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης στις περιπτώσεις καρκίνου;

Η χειρουργική επέμβαση στις περιπτώσεις καρκίνου έχει εφαρμογή για τους εξής σκοπούς:

 • Διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου.
 • Αντιμετώπιση του καρκίνου (αφαίρεση όγκων).
 • Μερική αφαίρεση του όγκου – Ο χειρουργός μπορεί να μην είναι σε θέση να αφαιρέσει με ασφάλεια ολόκληρο τον καρκίνο, καθώς μπορεί να βλάψει άλλα μέρη του σώματος. Αυτό συνήθως ονομάζεται «ογκομειωτική χειρουργική επέμβαση».
 • Μείωση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τον καρκίνο («παρηγορητική ιατρική»).
 • Επαναφορά της σωματικής κατάστασης μετά από χειρουργική επέμβαση. Αυτό ονομάζεται επανορθωτική ή αποκαταστατική χειρουργική επέμβαση. Παραδείγματα αυτού του τύπου χειρουργικής επέμβασης είναι η αποκατάσταση του μαστού ή η αναστροφή της κολοστομίας.

Χειρουργική Επέμβαση & Άλλες Μέθοδοι Θεραπείας

Σε ορισμένους ασθενείς η χειρουργική επέμβαση μπορεί να αποτελεί τη μοναδική μέθοδο θεραπείας. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις η επέμβαση είναι αναγκαίο να συνδυάζεται με άλλες μεθόδους θεραπείας, όπως είναι:

 • Χημειοθεραπεία
 • Ακτινοβολία
 • Βιολογική θεραπεία
 • Θεραπείες ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος
 • Ορμονική θεραπεία

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι μίας χειρουργικής επέμβασης;

Σε κάθε χειρουργική επέμβαση υπάρχουν κίνδυνοι και πιθανές επιπλοκές. Αυτά μπορεί να είναι:

 • Πόνος
 • Αιμορραγία
 • Μόλυνση
 • Επιβράδυνση της επουλωτικής διαδικασίας

Κάθε επέμβαση είναι διαφορετική και η έκβασή της εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό ο χειρουργός να ενημερώσει εκτενώς και να συζητήσει με τον ασθενή σχετικά με τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της επερχόμενης επέμβασης.

Ποιες ασθένειες αντιμετωπίζονται με την Ογκολογική Χειρουργική;

Η ογκολογική χειρουργική επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ασθενειών μερικές από τις οποίες είναι οι εξής: